3BB WiFi - About us

3BB WiFi


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 3BB WiFi ณ ศูนย์การค้าสลากไทย

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 3BB WiFi วันนี้เราไปออกประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์การค้าสลากไทย อยู่ตรงนนทบุรีนี่เอง บรรยกาศเต็มไปด้วยความครึกครื้น ทางเราก็พร้อมที่จะแนะนำวิธีการสมัคร และวิธีการใช้งานแบบง่ายๆให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่มาเดินที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ พร้อมรับบัตรทดลองใช้งานอินเตอร์เน็ตไปกันเลยแบบฟรีๆ