3BB WiFi - About us

3BB WiFi

สินค้าดี 5 แผ่นดิน ถิ่นอีสาน

สินค้าดี 5 แผ่นดิน ถิ่นอีสาน

บูท 3BB ได้มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก แจกของชำร่วย

ครบรอบ 97 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนาม สุราษฎร์ธานี

ครบรอบ 97 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนาม สุราษฎร์ธานี

3BB WiFi ศูนย์สุราฎร์ธานี ได้ไปจัดกิจกรรมแนะนำการใช้งานให้ผู้ที่สนใจ

3BB WiFi ร่วมกับ 3BB Broadband

3BB WiFi ร่วมกับ 3BB Broadband

เอาใจคอเกมส์เมอร์โดยออกบูทจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

งาน Northern Food and Green Product Expo 2012

งาน Northern Food and Green Product Expo 2012

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

3BB WiFi พิษณุโลก

3BB WiFi พิษณุโลก

กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์

มาสูดโอโซนกันให้ฉ่ำปอด

มาสูดโอโซนกันให้ฉ่ำปอด

กับ 3BB WiFi ที่บึงแก่นนคร

งานมหกรรมธงฟ้า

งานมหกรรมธงฟ้า

งานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ระดับภาค ครั้งที่ 3

3BB WiFi เอาใจคนนอนดึก

3BB WiFi เอาใจคนนอนดึก

ชวนเที่ยวตลาดโต้รุ่งขอนแก่น