3BB WiFi - About us

3BB WiFi

3BB WiFi พิษณุโลกทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บริการ

3BB WiFi พิษณุโลกทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บริการ

ร้านกาแฟอเมซอน สาขาปตท. บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

3BB WiFi พิษณุโลกทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์

3BB WiFi พิษณุโลกทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์

บริเวณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

คอมพ์ & โมบาย เอ็กซ์โป เชียงใหม่ 2012 ครั้งที่ 24

คอมพ์ & โมบาย เอ็กซ์โป เชียงใหม่ 2012 ครั้งที่ 24

ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนวัดละไม

โรงเรียนวัดละไม

3BB WiFi @ เกาะสมุย

บูทประชาสัมพันธ์งาน 3BB เพิ่มคุณค่า

บูทประชาสัมพันธ์งาน 3BB เพิ่มคุณค่า

ณ ห้างเทสโก้โลตัสภูเก็ต

งาน OTOP ภูมิภาค ที่ลานหน้าห้าง Big C  อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งาน OTOP ภูมิภาค ที่ลานหน้าห้าง Big C อ.เมือง จ.พิษณุโลก

3BB WiFi พิษณุโลกทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์

3BB WiFi

3BB WiFi

WiFi ขวัญใจนักศึกษาตัวจริง