3BB WiFi - About us

3BB WiFi

3BB WiFi ร่วมให้บริการ WiFi ในงานเทศกาลโคมไฟ สีสันเมืองใต้

3BB WiFi ร่วมให้บริการ WiFi ในงานเทศกาลโคมไฟ สีสันเมืองใต้

บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553

DTAC wifi 3BB @ Chill Music On The Beach 9

DTAC wifi 3BB @ Chill Music On The Beach 9

3BBWiFi & DTAC%' AND 2+1-1-1=0+0+0+1 AND 'dx3v'!='dx3v%

3BB WiFi ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ สร้างเมืองหาดใหญ่เป็นเมือง WiFi สมบูรณ์แบบ

3BB WiFi ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ สร้างเมืองหาดใหญ่เป็นเมือง WiFi สมบูรณ์แบบ

3BB WiFi เปิดตัวเมืองหาดใหญ่เป็นมหานคร WiFi ที่สมบูรณ์แบบ

3BB Wifi เปิดตัวในงาน Coffee & Tea 2009

3BB Wifi เปิดตัวในงาน Coffee & Tea 2009

3BB Wifi บุกงาน Coffee & Tea 2009 สร้างความประทับใจ พร้อมนำเสนอรูปแบบการให้บริการ Hi Speed Internet ภายในร้านกาแฟ เบเกอรี่ ได้อย่างดีเยี่ยมถูกต้องตาม พรบ.คอมพิวเตอร์แล้ววันนี้ !!

โครงการอบรม และเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

โครงการอบรม และเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

Spider Hotspot จัดหลักสูตรอบรมความรู้เพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Call Center เพื่อให้พร้อมบริการต่อลูกค้าทั่วประเทศ

3BB WiFi เข้าร่วมงานนิทรรศการ Thailand Internet Expo 2009 ณ Siam Paragon Hall

3BB WiFi เข้าร่วมงานนิทรรศการ Thailand Internet Expo 2009 ณ Siam Paragon Hall

3BB WiFi เข้าร่วมงานนิทรรศการ Thailand Internet Expo 2009 ณ Siam Paragon Hall โดยมีประชาชนให้ความสนใจมากมาย

งานแถลงข่าวความร่วมมือกับเทศบาลนครนครราชสีมาและ TT&T

งานแถลงข่าวความร่วมมือกับเทศบาลนครนครราชสีมาและ TT&T

Acumen ได้ร่วมมือกับเทศบาลนครนครราชสีมาและ TT&T ในการร่วมให้บริการ SPIDER Hotspot ทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างเมือง Wi-Fi เพื่อเป็นของขวัญแด่พี่น้องชาวโคราช